Disclaimer

De informatie die door het Nawoord via deze site verstrekt wordt, is gericht op personen en bedrijven.

Kamer van Koophandel

Het Nawoord staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32151965.

Disclaimer

Aan de internetsite van het Nawoord is de uiterste zorg besteed. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie niet (meer) volledig of juist is. Noch het Nawoord, noch auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina’s, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens. Aan de verstrekte informatie, ook als het gaat om vormen van dienstverlening, te gebruiken materialen of middelen, weergegeven prijzen, etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Alle informatie op de website van het Nawoord is eigendom van het Nawoord te Schiermonnikoog, tenzij anders vermeld. Kopiëren, vermenigvuldigen, verspreiden en/of doorgeleiden van informatie uit deze website in welke vorm dan ook is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming vooraf van het Nawoord.